Skip to main content

RELEVEE LASH CURLER

คำอธิบาย

 

ที่ดัดขนตาได้รับแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่น ออกแบบที่ดัดขนตาให้โค้งเป็นพิเศษตามกระบอกตา เพื่อให้ขนตางอน งาม เด้ง เป็นไปโดยธรรมชาติ ด้วยแผ่นซิลิโคนนุ่มนวลไม่ทำให้ขนตาหงิกงอ และทิศทางขนตาผิดธรรมชาติ แผ่นซิลิโคนมีให้เพิ่ม 1 ชิ้น เพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

Share this

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.